Skip to content

คนอ้วนเสี่ยงทรุดหนักหากเป็นโควิด-19

  ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ หมอผิง ระบุเอาไว้ในเพจ Pleasehealth Books ว่า คนอ้วน มีความเสี่ยงอาการทรุดหนักจากโควิด-19 มากกว่าคนที่มีน้ำปกติ โดยอธิบายเอาไว้ ดังนี้

  ปัจจัยที่ทำให้คนอ้วนเสี่ยงทรุดหนักเมื่อติดเชื้อโควิด-19

  ปัจจัยที่ทำให้คนอ้วนเสี่ยงทรุดหนักเมื่อติดเชื้อโควิด-19
  ปัจจัยที่ทำให้คนอ้วนเสี่ยงทรุดหนักเมื่อติดเชื้อโควิด-19

  โควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ในขณะที่บางประเทศมีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 10% (ฝรั่งเศส อังกฤษ) บางประเทศก็สามารถกดจนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ต่ำกว่า 2% (อิสราเอล รัสเซีย) ด้วยปัจจัยหลายด้าน

  คุณหมอยังกล่าวอีกว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการทรุดหนัก หรือเสี่ยงเสียชีวิต คือ อายุ งานวิจัยพบว่ากว่า 75% ของผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมะเร็งต่างๆ

  โรคอ้วน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงทรุดหนักจากโควิด-19 โดยเฉพาะคนอายุน้อย หากมีโรคอ้วน คือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ความเสี่ยงที่จะทรุดหนักหรือเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นมาก

  ทำไม “คนอ้วน” เสี่ยงทรุดหนัก หากเป็น “โควิด-19”

  ทำไม "คนอ้วน" เสี่ยงทรุดหนัก หากเป็น "โควิด-19"
  ทำไม “คนอ้วน” เสี่ยงทรุดหนัก หากเป็น “โควิด-19”

  มีงานวิจัยที่อธิบายว่ามาจากกลไกหลัก ๆ คือ

  1. ระบบภูมิคุ้มกันหรือทหารที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะทหารประเภท T-cells อันเป็นผลจากภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินและฮอร์โมนเลปตินเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะที่พบในคนเป็นโรคอ้วน พบว่าคนอ้วนจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแก่กว่าที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุ
  2. การอักเสบเรื้อรังในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นการอักเสบในระดับต่ำๆที่ไม่มีอาการแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาในผู้ป่วยโรคอ้วน โดยสามารถวัดได้จากสารก่อการอักเสบต่างๆในเลือดเช่น TNF-α, IL-1β, IL-6 เมื่อถูกสมทบด้วยการอักเสบเฉียบพลันจากโควิด19 จึงส่งผลให้มีปฏิกิริยาอักเสบที่รุนแรงขึ้น เสี่ยงต่อการทรุดหนักมากขึ้น
  3. การมีประตูที่เปิดรับเชื้อไวรัสมากขึ้น เซลล์ในเยื่อบุจมูก ทางเดินหายใจ และหลายอวัยวะในร่างกายจะมี ACE-2 receptor ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประตูทางเข้าเซลล์ของไวรัส SARS-COV-2 พบว่าในผู้เป็นโรคอ้วนจะมีประตูนี้มากขึ้นกว่าคนทั่วไป จึงอาจเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ส่งผลให้ไวรัสบุกสะดวก
  4. ในคนที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันง่ายขึ้น ซึ่งการเกิดลิ่มเลือดเป็นหนึ่งในกลไกที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทรุดหนักขึ้น

  จะหยุดโรคอ้วนได้อย่างไร?

  จะหยุดโรคอ้วนได้อย่างไร?
  จะหยุดโรคอ้วนได้อย่างไร?

  ความอ้วน จัดเป็นโรคที่ส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้าน รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19ด้วย สำหรับคนที่อยากห่างไกลจากโรคอ้วน แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ด้วยการเข้าใจหลักการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม เลี่ยงการรับประทานน้ำตาลที่มากเกินไปจากเครื่องดื่ม ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ