วิธีเก็บยาที่ถูกต้อง ป้องกันยาเสื่อมสภาพก่อนเวลา

  • by

การจัดเก็บยา และ การกำจัดยา ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรศึกษากันเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากคุณมีการจัดระเบียบยาให้ถูกวิธี ยาเหล่านี้ก็อาจมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นและไม่เสื่อมสภาพก่อนถึงกำหนดหมดอายุ ดังนั้น Hello คุณหมอ จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ วิธีจัดเก็บยา พร้อมกับ การกำจัดยา เบื้องต้นมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกัน

  1. สาเหตุที่ทำให้ยาของคุณเสื่อมสภาพ

ไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยระดับต่ำ เช่น อาการปวดศีรษะ ยาลดไข้ หรือแม้แต่ยาจากใบสั่งยาที่จำหน่ายโดยทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาโรคประจำตัวระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง ก็ล้วนแต่จำเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บยาอย่างถูกต้อง เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ยาของคุณเกิดการเสื่อมสภาพด้วยปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ ดังต่อไปนี้

  1. แสงแดด

ตัวยาหลายชนิดหากเมื่อโดนแสงแดดก็อาจทำให้ยาของคุณนั้นเกิดการเสื่อมสภาพได้ไวก่อนกำหนด และอาจออกฤทธิ์ในการรักษาไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่ควรแกะเม็ดยาออกมาจากบรรจุภัณฑ์อย่างเด็ดขาดหากคุณยังไม่ประสงค์จะรับประทาน เพราะเมื่อใดที่คุณทำการแกะยาออกมา ก็อาจทำให้ยามีโอกาสโดนแสงจนทำให้ยาเสื่อมสภาพร่วมด้วยได้

  1. ความชื้น

ความชื้นรอบตัวคุณอาจสามารถทำให้ตัวยาเกิดการสลายตัว และส่งผลให้สารที่เคลือบอยู่บนยาเกิดการบวม จนเกาะกันเป็นก้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยาประจำตัวคุณนั้นอาจมีการเสื่อมสภาพ ทางที่ดีควรปิดฝาภาชนะที่บรรจุยาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปจำนวนมากในการสร้างความชื้น

1.3 อุณหภูมิ

ยาทุกประเภทมักจะมีการระบุไว้ข้างฉลากถึงวิธีการจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม บางชนิดอาจจำเป็นต้องแช่เย็น หรือบางประเภทอาจจำเป็นต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นคุณควรโปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด และโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่อยากให้ยาของคุณเสื่อมสภาพโดยไว

1.4อากาศ

โปรดปิดฝาภาชนะให้สนิทเสมอหลังจากการรับประทานยาเสร็จสิ้น เพราะเนื่องจากในอากาศภายนอกรอบ ๆ ตัวเราประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลเร่งยาของเรานั้นให้เสื่อมสภาพไวกว่าเดิมได้

  1. วิธีจัดเก็บยาที่ถูกต้องเหมาะสม

การรักษาประสิทธิภาพของยาให้อยู่อย่างยาวนาน เพื่อนำมารับประทานในแก้ไขปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ของเรา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราพึงกระทำ ซึ่งการจัดเก็บยาให้ถูกต้องนั้นไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอย่างที่คุณคิด และสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

2.1 แยกประเภทของยาแต่ละชนิด เช่น ยาที่ใช้รับประทาน ยาสำหรับใช้ภายนอก ยาที่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น และยาที่ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอดี เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ และป้องกันอันตรายจากการจัดเก็บยาร่วมกัน

2.2 เก็บยาไว้ในภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์เดิม หากเป็นไปได้คุณควรใช้ภาชนะเดิมที่มากับตัวยาเป็นหลักในการจัดเก็บ และแบ่งแยกยาตามประเภท หรือจดแปะข้อมูลที่ระบุถึงอาการที่ควรทานยาชนิดนั้นไว้ทดแทนเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแทน แต่หากในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องนำยาออกจากบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อพกพา โปรดแบ่งออกมาทีละน้อยในปริมาณที่ควรกินประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ และปิดฝาภาชนะนั้นให้แน่นสนิทพอที่จะไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้

2.3 เก็บยาไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ยาแต่ละชนิดอาจมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีการแบ่งการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนี้