ระวังภัย “โรคนิ้วล็อค “อันตรายจากยุคนิวนอมอล

  • by

คนวัยหนุ่มสาวเตรียม พร้อมในการดูแลข้อเข่า-ข้อนิ้วเสื่อม เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปไม่ว่าการใช้งาน คอมพิวเตอร์ ติดสมาร์ทโฟน ติดเกม ซึ่งจะมีผลต่อไปในระยะยาว ควรดูแลก่อนสายเกินแก้ ยิ่งใครที่มีอาการข้อนิ้วล็อก แต่ไม่ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที หากขาดการเยียวยาดูแล จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนถึงขั้นข้อเสื่อมในที่สุด

โรคนิ้วล็อค โรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนในช่วงอายุ 40-50 ปีและในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มคนทำงานในออฟฟิศมีอาการ โรคนิ้วล็อค เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคออฟฟิศซินโดรมเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องใช้นิ้วมือในการพิมพ์คีย์บอร์ดสมาร์ทโฟนหรือใช้ข้อมือขยับเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนิ้วล็อคได้โดยอาการจะเริ่มจากการปวดบริเวณโคนนิ้วมือมีอาการสะดุดเวลาขยับนิ้วงอนิ้วและเหยียดนิ้ว

โรคนิ้วล็อกปัญหาของคนรุ่นใหม่ ภัยร้ายที่กำลังคุกคามสังคมเจเนอเรชั่นนี้ เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป ทั้งการเสพติดสมาร์ทโฟน ติดเกมส์คอมพิวเตอร์ แม้กระทั่งการทำงานในโลกยุคไอที เหล่านี้ล้วนทำให้ข้อนิ้วและข้อมือต้องรับภาระหนัก นำมาซึ่งปัญหาปวดแขน ปวดข้อมือ ไปจนถึง นิ้วล็อก ส่งผลเสียในระยะยาวต่อเนื่องถึงอนาคต ผลกระทบจากการรักษายังมีอยู่มาก ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

  1. วิธีป้องกันอาการโรคนิ้วล็อก
    1.1 ไม่ควรใช้งานข้อนิ้ว ข้อมือมากจนเกินไป ควรพักมือหลังจากการใช้งานหนักทุกๆ 2-3 ชั่วโมง หรือพักมือถี่กว่านั้น
    1.2 หากเริ่มมีอาการปวดข้อนิ้วข้อมือ ควรงดการใช้งานหนักสักระยะ
    1.3 ผ่อนคลายมือด้วยการแช่มือในน้ำอุ่น พร้อมบริหารนิ้วมือเบาๆ เช่น กำและแบมือเบาๆ นวดนิ้วไปมา แต่ไม่ควรกำมือแน่น เพราะเป็นการเพิ่มการใช้งานของเส้นเอ็นมากเกินไป
    1.4 หากมีอาการปวดข้อนิ้วมาก ควรปรึกษาแพทย์